Sosiaalityön tutkimuksen päivät 2018

Abstraktikirja on julkaistu! | 23.1.2018

Sosiaalityön tutkimuksen päivien 2018 "Sosiaalityön kodit ja kodit sosiaalityössä" abstraktikirja ja työryhmien ajankohdat on julkaistu! 

Ilmoittautuminen päiville päättyy tämän viikon sunnuntaina 28.1.2018. Ilmoittautumisohjeet ja muuta infoa löydät päivien nettisivuilta ja Facebookista

Tervetuloa Tampereen yliopistoon 15.-16.2.2018!

 

SOSIAALITYÖN TUTKIMUKSEN PÄIVILLÄ 2018 TOTEUTUVAT TYÖRYHMÄT (löydät työryhmät esityksineen myös täältä):

1.    Hyvinvoinnin käsitteellistäminen, arviointi ja edistäminen

       Työryhmä vain perjantaina 16.2.

2.    Kodeissa ja yhteisöissä liikkuva aikuisten parissa tehtävä työ

3.    Kodin rakentuminen paikallisissa ja globaaleissa dialogeissa

4.    Koti laitoksessa, laitos kotina
       Työryhmä vain torstaina 15.2.

5.    Koti lastensuojelun toimintakenttänä 

6.    Kun vieras tunkeutuu kotiin 

7.    Kuuluminen sosiaalityön tutkimuksessa – Belonging in social work research 

8.    Kyseenalaistettu koti ja sosiaalityön tutkimuksen eettismetodologiset kysymykset 
       Työryhmä vain torstaina 15.2.

9.    Lasten monipaikkainen asuminen haastaa sosiaalityön 
       Työryhmä vain perjantaina 16.2.

10.   Onko sosiaalioikeus kotonaan sosiaalityön opetuksessa?

11.   Onko yhteisösosiaalityöllä kotia uudessa palvelujärjestelmässä?
        Työryhmä vain torstaina 15.2.

12.    Rakenteellisesta välinpitämättömyydestä systeemiseen huolenpitoon – pohdintaa lastensuojelun systeemisestä 
        toimintamallista
        Työryhmä vain perjantaina 16.2.

15.    Sosiaalityö ja ympäristö – Social work and the environment
        Työryhmä vain perjantaina 16.2.        

16.    Sosiaalityön tutkimuksen suunnat?
        Työryhmä vain torstaina 15.2.

18.    Vapaaehtoistyö, vertaistuki ja kokemusasiantuntijatoiminta sosiaalityössä 
        Työryhmä vain torstaina 15.2.
 


Kategoriat: Ajankohtaista

 

Sosiaalityön tutkimuksen seura – Föreningen för forskning i socialt arbete on vuonna 1998 perustettu tieteellinen yhdistys, jonka    tarkoituksena on saattaa yhteen sosiaalityön tutkijoita ja  käytännön toimijoita sekä toimia väylänä sosiaalityön tutkimuksen ja ammatillisten käytäntöjen välillä.

   Seuraa ajankohtaisia tiedotteitamme Sosiaalityön tutkimuksen seuran Facebook-   ja Twitter-sivuilta!

 

 

 

Tulossa:

Sosiaalityön tutkimuksen päivät 2023

Päivien teema: Sosiaalityö ja moninaisuus

16. - 17.2.2023 Helsingin yliopisto

 

 Päivien nettisivut on avattu ja niihin voi tutustua osoitteessa:

 https://www.helsinki.fi/fi/konferenssit/sosiaalityon-tutkimuksen-paivat-2023

Webpages of the days are now open and are available at:

https://www.helsinki.fi/fi/konferenssit/sosiaalityon-tutkimuksen-paivat-2023/info-english

Dagarnas hemsida har öppnats och kan ses på:

https://www.helsinki.fi/fi/konferenssit/sosiaalityon-tutkimuksen-paivat-2023/information-pa-svenska