Tutkiva sosiaalityö 2018 on ilmestynyt!

Sosiaalityön kodit ja kodit sosiaalityössä | 17.6.2018

  Tutkiva sosiaalityö 2018 -liite Sosiaalityön kodit ja kodit sosiaalityössä (toim. Johanna Ranta, Jenni-Mari Räsänen & Kirsi Günther)   on ilmestynyt! Liite on julkaistu yhteistyössä Talentia-lehden ja Sosiaalityön tutkimuksen seuran kanssa. Kaikille avoin   verkkojulkaisu sisältää seuraavat tekstit:

 Johanna Ranta, Jenni-Mari Räsänen, Kirsi Günther ja Kirsi Juhila: Lukijalle: Moniulotteinen koti sosiaalityön tutkimuksessa ja käytännöissä

  Lina Van Aerschot: Ikääntyneet ihmiset, koti ja hoivan tarpeet: sosiaalisia kysymyksiä, teknologisia vastauksia

  Tiina Lehto-Lundén ja Anu-Riina Svenlin: Miten konteksti määrittää tuen tarjoamista tukiperhetoiminnassa?

  Hannele Forsberg ja Aino Ritala-Koskinen: Lasten monipaikkainen asuminen haastaa sosiaalityön

  Tuula Kostiainen ja Anna Metteri: Yhteisösosiaalityön mallinnus TEKO – Tehostetun kotoutumisen hankkeessa

  Tanja-Maria Tauro: Pakolaisnaisten kokemuksia pakolaisuudesta, naiseudesta ja kotoutumisesta

  Riitta Granfelt: Sosiaalityö kodin rakentamistyönä yhteiskunnan marginaaleissa

  Saara Jäntti ja työryhmä: Kotiteatteriprojekti esittää: Hahmotelmia kodiksi

  Taija Nöjd: Ympäristön ja kestävän kehityksen huomioiva sosiaalityö


Kategoriat: Ajankohtaista

 

Sosiaalityön tutkimuksen seura – Föreningen för forskning i socialt arbete on vuonna 1998 perustettu tieteellinen yhdistys, jonka    tarkoituksena on saattaa yhteen sosiaalityön tutkijoita ja  käytännön toimijoita sekä toimia väylänä sosiaalityön tutkimuksen ja ammatillisten käytäntöjen välillä.

   Seuraa ajankohtaisia tiedotteitamme Sosiaalityön tutkimuksen seuran Facebook-   ja Twitter-sivuilta!

 

Sosiaalityön tutkimuksen päivät 2019

Muuttuvat rajat ja vastuut - globaali ja lokaali sosiaalityössä

9.-10.5.2019 Rovaniemi, Lapin yliopisto