Kirjoittajakutsu Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirjaan 2020

Miksi historialla on väliä? Sosiaalityön avainkäänteet | 20.8.2018

”Miksi historialla on väliä? Sosiaalityön avainkäänteet”

Toimittajat: Johanna Moilanen, Johanna Annola & Mirja Satka

 

Suomalaisessa sosiaalityön tutkimuksessa historiallista kysymyksenasettelua on käytetty verrattain vähän. Historian tuntemuksen merkitys on sosiaalityön itseymmärryksen kannalta olennainen, mutta sen kautta on myös mahdollista murtaa vakiintuneita näkemyksiä, jotka ilmenevät ajallisesti kestävinä ja luonnollisina itsestäänselvyyksinä. Myös sosiaalityön uusissa avauksissa tarvitaan pitkän aikavälin tietoa ja ilmiöiden tai ongelmien tarkastelua ajallisessa kontekstissa.

Vuosikirjassa tarkastellaan historiallisen näkökulman kautta (suomalaisen) sosiaalityön avainkäänteitä. Kiinnostus suuntautuu siihen, kuinka mennyt on jäsentänyt ja edelleen jäsentää sosiaalityötä ja sen tutkimusta. Teoksen fokusta rajataan seuraavien kysymysten kautta, joihin artikkelien odotetaan vastaavan: Kuinka menneisyys on sosiaalityön käytäntöjen ja asiantuntijuuden nykyisyydessä läsnä? Mitä historiasta pitää tietää, jotta voi ymmärtää sosiaalityötä tänä päivänä?

Teos on vertaisarvioiduista erillisartikkeleista muodostuva suomenkielinen oppi- ja tietokirja, joka soveltuu resurssiksi sosiaalityön tutkimukseen, opetukseen ja käytäntöjen kehittämiseen, mutta jolla on relevanssia myös suuren yleisön näkökulmasta. Artikkeliehdotukset vuosikirjaan pyydetään avoimella kirjoittajakutsulla, jota levitetään eri verkostojen ja sosiaalisen median foorumien kautta. Teoksen sisällön yhdenmukaisuuden ja sisällöllisen koherenssin lisäämiseksi hyödynnetään myös kohdennettua kirjoittajakutsumenettelyä. Kirjan sisältöä ei rajata tiukasti etukäteen, mutta teokseen toivotaan sosiaalityön arkea ja kansalaisten elämää kuvaavia ja analysoivia tekstejä. Mahdollisia ovat myös metodologiset ja teoreettiset tekstit.

Artikkeliehdotuksista lähetään abstrakti toimittajille 14.10.2018 mennessä. Abstraktin pituus on enintään 300 sanaa ja sen tulee sisältää seuraavat kohdat: artikkelin tutkimuskysymys, aineisto, menetelmä ja (alustavat) tulokset. Kirjaan tulevien artikkelien pituus on n. 8 000-10 000 sanaa. Artikkelit käyvät läpi refereemenettelyn ennen julkaisupäätöstä.  

 

Vuosikirjan aikataulusuunnitelma:

  • Abstraktit toimittajille 14.10.2018 mennessä
  • Kirjaan tulevien artikkeleiden valinta lokakuussa 2018
  • Ensimmäinen kirjoittajatapaaminen joulukuussa 2018
  • Toinen kirjoittajatapaaminen helmikuussa 2019
  • Artikkelikäsikirjoitukset valmiit huhtikuun alkuun 2019 mennessä
  • Referee-arvioinnit huhti-kesäkuussa 2019
  • Valmiit artikkelit 31.8.2019 mennessä
  • Tekstien toimitustyö ja tekninen viimeistely 30.9.2019 mennessä
  • Kustantajan toimitustyö, taitto ja painaminen jouluun 2019 mennessä
  • Vuosikirjan julkistaminen helmikuussa 2020 Sosiaalityön tutkimuksen päivillä

 

Kirjoittajatapaamisista aiheutuvat matkakulut pyritään järjestämään kirjoittajien taustaorganisaatioiden kautta. Lisäksi tarvittaessa mahdollistetaan osallistuminen tapaamisiin etäyhteyden kautta.

 

Toimittajien yhteystiedot:

Johanna Moilanen, johanna.moilanen@jamk.fi, p. 050 514 8573

Johanna Annola, johanna.annola@uta.fi, p. 050 318 6058

Mirja Satka, mirja.satka@helsinki.fi, p. 02941 24589


Kategoriat: Ajankohtaista

 

Sosiaalityön tutkimuksen seura – Föreningen för forskning i socialt arbete on vuonna 1998 perustettu tieteellinen yhdistys, jonka    tarkoituksena on saattaa yhteen sosiaalityön tutkijoita ja  käytännön toimijoita sekä toimia väylänä sosiaalityön tutkimuksen ja ammatillisten käytäntöjen välillä.

   Seuraa ajankohtaisia tiedotteitamme Sosiaalityön tutkimuksen seuran Facebook-   ja Twitter-sivuilta!

 

Sosiaalityön tutkimuksen päivät 2019

Muuttuvat rajat ja vastuut - globaali ja lokaali sosiaalityössä

9.-10.5.2019 Rovaniemi, Lapin yliopisto