Vuoden pro gradu -palkinto Jyväskylän yliopistoon

Uutiset | 14.2.2020

Sosiaalityön tutkimuksen seura on myöntänyt 13. helmikuuta Valtakunnallisilla sosiaalityön tutkimuksen päivillä Kuopiossa vuosittain jaettavan valtakunnallisen gradupalkintonnon Maija Puskalle. Puskan pro gradu -tutkielma, Nuoret fyysisen väkivallan tekijöinä: Määrällinen tutkimus yhdeksäsluokkalaisten nuorten väkivaltaista rikoskäyttäytymistä selittävistä tekijöistä, käsittelee nuorten tekemää väkivaltaa. Tutkielmassa selvitetään, millaiset taustatekijät ovat yhteydessä pahoinpitelyn tekemiseen tai tappeluun osallistumiseen julkisella paikalla. Tutkimuksen aineistona on käytetty Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin toteuttamaa Nuorisorikollisuus 2016 -kyselyä, johon on vastannut 6061 nuorta. 

Tutkimuksessa käytetyt selitettävät muuttujat on jaettu yksilöön, perheeseen ja vapaa-aikaan liittyviin muuttujiin. Yksilöön liittyvistä tekijöistä riskiä fyysisen väkivallan tekemiseen lisäsivät erityisesti miessukupuoli ja kostonhaluisuus. Vapaa-aikaan liittyvistä tekijöistä väkivallan tekemistä selittivät varsinkin väkivaltaiseen vertaisryhmään kuuluminen, alkoholin juominen humalahakuisesti ja väkivaltaisen elokuvien katselu usein tai todella usein. Perheeseen liittyvistä muuttujista voimakkain yhteys väkivallan tekemiseen oli puolestaan ruumiillisen rankaisun kohteeksi joutumisella ja muiden sukulaisten luona, sijaisperheessä tai muissa oloissa asumisella. Tutkimuksen tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää sosiaalityössä väkivaltaisesti käyttäytyvien nuorten kanssa työskenneltäessä. Tulosten avulla voidaan suunnitella myös väkivaltaista rikoskäyttäytymistä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä.

Palkintoraadin muodostaneet professori (emeritus) Mikko Mäntysaari Jyväskylän yliopistosta ja apulaisprofessori Minna Zechner Lapin yliopistosta perustelivat valintaansa siten, että Puskan työssä on harvinaisen onnistuneesti kyetty yhdistämään teoreettinen pohdinta taitavasti toteutettuun empiiriseen analyysiin. Palkittavan tutkielman tuloksilla on myös olennaista merkitystä sosiaalityön kehittämisen kannalta.

Tutkielman ohjaajana on toiminut YTT Sirpa Kannasoja Jyväskylän yliopistosta. Tutkielma on luettavissa Jyväskylän yliopiston julkaisuarkistossa: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65785.

Lisätietoja:

Maija Puska, maija.puska@student.jyu.fi.

Sirpa Kannasoja, sirpa.kannasoja@jyu.fi, puh. +358 40 805 4228.

 


Kategoriat: Ajankohtaista

 

Sosiaalityön tutkimuksen seura – Föreningen för forskning i socialt arbete on vuonna 1998 perustettu tieteellinen yhdistys, jonka    tarkoituksena on saattaa yhteen sosiaalityön tutkijoita ja  käytännön toimijoita sekä toimia väylänä sosiaalityön tutkimuksen ja ammatillisten käytäntöjen välillä.

   Seuraa ajankohtaisia tiedotteitamme Sosiaalityön tutkimuksen seuran Facebook-   ja Twitter-sivuilta!

 

XXII Sosiaalityön tutkimuksen päivät

 

Hyvinvointi 2020

13.-14.2.2020 Kuopio, Itä-Suomen yliopisto