Ethical review and ethics in action in social work research 4.11.2021 12-16

17.9.2021

Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet ja Sosiaalityön tutkimuksen seura järjestävät yhteisen kaikille avoimen webinaarin tutkimusetiikasta ja eettisestä ennakkoarvioinnista sosiaalityön tutkimuksessa. Webinaari on suunnattu erityisesti sosiaalityön tohtoriopiskelijoille, tutkijoille ja opettajille, mutta se on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Webinaarissa käydään läpi sekä tutkimusetiikkaan liittyviä vaatimuksia että käytäntöjä. Mitä on arkipäivän etiikka tutkimuksessa? Missä tutkimusprosessin vaiheissa tutkimuseettisiä kysymyksiä tulee käydä läpi? Millaisilla käytännön ratkaisuilla tutkimusprosessin eri vaiheissa on hyvä huolehtia eettisyydestä? Yhteiskunta- ja ihmistieteissä sosiaalityö mukaan lukien tehdään paljon tutkimusta, joka sisältää monia eettisiä näkökulmia esimerkiksi tutkimusaiheen, -kohteen tai -menetelmien osalta.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen tapahtumasivulta.

 

The Finnish National University Network Sosnet and the Finnish Society of Social Work Research organize a joint webinar on research ethics and ethical review in social work research. The webinar is specifically aimed at doctoral students, researchers, and teachers in social work, but is open to anyone interested in the subject.

The webinar includes both research ethics requirements and practices. What is everyday ethics in research? At what stages of the research process should a researcher go through the ethical questions? What practical solutions of ethics should be taken into account at different stages of the research process? In social and human sciences, including social work, research includes a lot of ethical questions, for example, on a research topic, subject or methods.

Additional information and registration here.

Tervetuloa - welcome


Kategoriat: Ajankohtaista

 

Sosiaalityön tutkimuksen seura – Föreningen för forskning i socialt arbete on vuonna 1998 perustettu tieteellinen yhdistys, jonka    tarkoituksena on saattaa yhteen sosiaalityön tutkijoita ja  käytännön toimijoita sekä toimia väylänä sosiaalityön tutkimuksen ja ammatillisten käytäntöjen välillä.

   Seuraa ajankohtaisia tiedotteitamme Sosiaalityön tutkimuksen seuran Facebook-   ja Twitter-sivuilta!

 

 

 

Tulossa:

XXIV  Sosiaalityön tutkimuksen päivät

Ympäristöt ja rakenteet sosiaalityössä

17. - 18.2. 2022 Jyväskylän yliopisto

Voit tutustua päivien www-sivuihin sekä teemaan päivien sivuilla:

https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/yfi/oppiaineet/sosiaalityo/sosiaalityon-tutkimuksen-paivat-2022