Hakukuulutus / Sosiaalityön tutkimuksen päivien työryhmähaku

30.9.2021

In English below 

Sosiaalityön tutkimuksen seura ja Jyväskylän yliopiston sosiaalityön oppiaine järjestävät vuotuiset Sosiaalityön tutkimuksen päivät 17.-18.2.2022 Jyväskylässä. Tutkimuspäivien teemana on Ympäristöt ja rakenteet sosiaalityössä. Ks. lisätietoa verkkosivuilta: https://www.jyu.fi/sttp2022 

 

Nyt on aika ehdottaa työryhmiä ja niiden vetäjiä tuleville tutkimuspäiville. Tutkimuspäivien teema pitää sisällään moninaisia sosiaalityön ympäristöihin ja rakenteisin liittyviä näkökulmia, aina asiakastyön ympäristöistä ja rakenteista laajoihin globaaleihin kysymyksiin. Työryhmäehdotukset voivat liittyä esimerkiksi palveluiden kehittämiseen ja kehittämisen rakenteisiin, rakenteellisen, ekososiaalisen ja oikeudenmukaisen sosiaalityön kysymyksiin sekä toimijan ja rakenteen / ympäristön välisiin suhteisiin. Työryhmä voi liittyä myös muihin ajankohtaisiin sosiaalityön tutkimuksen aiheisiin tai esimerkiksi tutkimusmenetelmien kehittämiseen tarkasteltaessa sosiaalityön ympäristöjä ja rakenteita. Lisäksi eri tieteenaloja yhdistelevät näkökulmat ovat tervetulleita.   

Toivomme työryhmäehdotuksia 1.11.2021 mennessä. Ehdotuksessa tulee olla a) työryhmän nimi, b) vetäjä(t) + yhteystiedot, ja c) lyhyt kuvaus työryhmän sisällöstä. Ehdotuksen pituus on 200–300 sanaa. Työryhmien kieli voi olla suomi, ruotsi tai englanti.   

Lähetä ehdotuksesi Johanna Kiilille (johanna.j.kiili(ät)yu.fi). Hyväksytyistä työryhmistä ilmoitamme 15.11.2021 mennessä sähköpostitse ehdotuksen lähettäneille. Työryhmäpaperien avoin haku aloitetaan tämän jälkeen.  

Lisätiedot työryhmähakuun liittyen: Johanna Kiili, sähköposti: johanna.j.kiili(ät)jyu.fi; Jyväskylän yliopisto YFI-laitos, sosiaalityön oppiaine.   

STTP2022 verkkosivut: https://www.jyu.fi/sttp2022  

-----  

Call for workshop proposals / Social Work Research Conference 

The Finnish Society of Social Work Research and Social Work discipline at the University of Jyväskylä will organize the annual, national Social Work Research Conference 17.-18.2.2022. The conference will be held in Jyväskylä with the theme “Structures and environments in social work”.  

The Call for workshop proposals, including the theme and coordinator(s), is now open. The overall theme of the conference is manifold, including discussions relating to environments and structures in social work, reaching from interaction with clients and client work to wide global structures affecting our everyday lives. Workshops can include e.g. themes relating to developing services for clients, and structural, eco-social and human rights perspectives in social work. Workshop themes can relate to current discussions in social work as well as methodological perspectives when analysing social work environments and structures. Workshop proposals can also be based on multidisciplinary perspectives.   

Send the proposals for workshop themes by 1st of November 2021. In the proposal list following information, a) name of the workshop, b) coordinator(s) of the workshop and contact information, and c) short description of the workshop theme. The proposal should be 200-300 words. The language of the workshop can be Finnish, English or Swedish.   

Please, send the proposal to Johanna Kiili (e-mail: johanna.j.kiili(ät)jyu.fi). The proposals will be reviewed and notification of acceptance/rejection will be informed by 15th of November by e-mail. After that the call for abstracts will be opened.   

For further information, please contact Johanna Kiili (johanna.j.kiili(ät)jyu.fi), University of Jyväskylä, Department of Social Sciences and Philosophy, Unit of Social Work.  

Social Work Research Conference web-pages: https://www.jyu.fi/sttp2022  

  


Kategoriat: Ajankohtaista

 

Sosiaalityön tutkimuksen seura – Föreningen för forskning i socialt arbete on vuonna 1998 perustettu tieteellinen yhdistys, jonka    tarkoituksena on saattaa yhteen sosiaalityön tutkijoita ja  käytännön toimijoita sekä toimia väylänä sosiaalityön tutkimuksen ja ammatillisten käytäntöjen välillä.

   Seuraa ajankohtaisia tiedotteitamme Sosiaalityön tutkimuksen seuran Facebook-   ja Twitter-sivuilta!

 

 

 

Tulossa:

XXIV  Sosiaalityön tutkimuksen päivät

Ympäristöt ja rakenteet sosiaalityössä

17. - 18.2. 2022 Jyväskylän yliopisto

Voit tutustua päivien www-sivuihin sekä teemaan päivien sivuilla:

https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/yfi/oppiaineet/sosiaalityo/sosiaalityon-tutkimuksen-paivat-2022