Att skriva vatten för social rättvisa i socialt arbete

4 / 2022 | 10.4.2022

Kära läsare,

 

Det är islossningens tid i Helsingfors när jag börjar skriva det här brevet. Det är en tid när jag ofta går till havet och låter mina tankar blir ett med de långsamma vågrörelserna; det susande ljudet av krossad is och flytande isblock. I den stunden är havet en källa för spirituell återhämtning samtidigt som det i andra stunder har en annan betydelse. Jag upplever havet som en sammanlänkning av Finland med Sverige, en längtans och reflektionens plats av både åtskiljande och tillhörighet; samtidigt utgör vattnet en ekologisk, ekonomisk och politisk sfär för fiske, frakt, handel och resande.

 

I rörelse,

min kropp,

mina tankar,

i soljuset,

flyter jag,

mot öppet hav,

lyssnar till,

isblockens hjärtslag;

I rörelse,

min kropp,

mina tankar,

i soljuset,

långsamma vågrörelser,

isblockens hjärtslag,

sammanlänkar och åtskiljer,

Finland och Sverige.

När jag var barn lärde jag mig simma i en ås kalla vatten. Skogen som omgav den och den lilla sandstranden där jag brukade värma mina fötter under soliga dagar var en del av det landskap som formade min förståelse av kunskap. Att lära sig simma innebar också att lära sig flyta, och att flyta var en konst, eftersom det krävde avslappning, andning och tilllit. Det fanns även situationer av obehag och rädsla på stranden. I det kalla vattnet fanns vatteniglar. Omklädningsrummet hade inga lås och pojkarna använde sina privilegier att tvinga sig in i rummet när jag kämpade med att ta av mig min blöta baddräkt. Vi som badade på den här stranden var alla vita barn som jag minns det. Samtidigt som min flickkropp utsattes för trakasserier, skyddades min vita kropp av ett privilegium som jag tog för givet.

 

För många år sedan, skrev jag en akademisk novelltext om vatten när jag ville tänka med vatten för att förstå gränserna och möjliga överskridanden för socialt arbete som disciplin (Livholts 2013). Jag reflekterade kring vatten som en del av den mänskliga kroppen och jorden och skapade novellformen som ett språk för gränsöverskridande praktiker genom minnen och berättelser som exkluderats i socialt arbete. Vatten gjorde det möjligt att se och lyssna till livet bortom det mänskliga jaget, att synliggöra historiska perspektiv på makt, social ojämlikhet, exkludering, och våld. I min kommande bok skriver jag om hur vatten utgör platser för kolonialism och invasion som synliggörs i exkluderingen av svarta kroppar och priviligierade vita kroppar; det handlar om att färdas över vatten, att resa, migrera, simma; om förbud, rädsla och trygghet på stranden. Detta tema har den sydafrikanska poeten Kholeka Putuma gestaltat i videon ‘Water’:

 https://drive.google.com/file/d/1FACJsfrCvBZNvXvtVSXNs9Q6Ljxu9U4m/view  

Samtidigt som Putuma synliggör personliga, politiska, ekonomiska och sociala rörelser och maktrelationer blir dessa genom gestaltningen av vatten, en utgångspunkt för motstånd och social förändring. När jag skriver de sista raderna i det här brevet är isblocken borta och jag lyssnar till vågorna på öppet hav. Min förhoppning är att du som läser den här krönikan får inspiration att använda livsskrivande praktiker så som brev, dagbok, poesi och fotografi, för att skriva vatten som ett situerat, platsbaserat, kroppsligt och mer-än-mänskligt uttryck för social rättvisa i socialt arbete (Livholts 2019). Vilka minnen och berättelser kring vatten aktualiseras för dig som läser denna text? Hur kan de skrivas och användas för att förstå ojämlikhet och agera för social rättvisa?

 

Mona Livholts

professor, Helsingfors universitet

 

References

Livholts, Mona (2013) Writing Water. An Untimely Academic Novella. In Stanley L (Ed) Documents of Life Revisited. Narrative and Biographical Methodology for the 21st Century Critical Humanism. Farnham: Ashgate: 177-192.

Livholts, Mona (2019) Situated Writing as Theory and Method. The Untimely Academic Novella. London: Routledge.

See also interview in English, Swedish and Finnish 2021: https://www.helsinki.fi/en/news/good-society/professor-social-work-prefers-creative-methods-capture-lived-experiences

See also interview in Swedish in the Finnish-Swedish radio Yle 2022: https://areena.yle.fi/audio/1-61293073

This chronicle draws on the ongoing project: The Glocal Turn in Social Work. Theories, Practices and Writings, which can be found here: https://researchportal.helsinki.fi/fi/projects/the-glocal-turn-in-social-work-theories-practices-and-writings-in


Kategoriat: Ajankohtaista, Kolumni

 

Sosiaalityön tutkimuksen seura – Föreningen för forskning i socialt arbete on vuonna 1998 perustettu tieteellinen yhdistys, jonka    tarkoituksena on saattaa yhteen sosiaalityön tutkijoita ja  käytännön toimijoita sekä toimia väylänä sosiaalityön tutkimuksen ja ammatillisten käytäntöjen välillä.

   Seuraa ajankohtaisia tiedotteitamme Sosiaalityön tutkimuksen seuran Facebook-   ja Twitter-sivuilta!