Tiedoksi tuleva sosiaalityön väitös Jyväskylässä

16.8.2016
YTL Tuomo Kokkonen väittelee 3.9.2016 Jyväskylän yliopistossa
aiheenaan "Sosiaalinen kansalaisuus kehittyvässä yhteiskunnassa. T. H. Marshallin sosiaalisia oikeuksia koskeva kansalaisuuskäsitys hyvinvointivaltiota koskevan keskustelun innoittajana." Tarkastustilaisuus Jyväskylän yliopiston Vanhassa ]uhlasalissa S212 klo 12. Tilaisuus on avoin kaikille.

 

Sosiaalityön tutkimuksen seura – Föreningen för forskning i socialt arbete on vuonna 1998 perustettu tieteellinen yhdistys, jonka    tarkoituksena on saattaa yhteen sosiaalityön tutkijoita ja  käytännön toimijoita sekä toimia väylänä sosiaalityön tutkimuksen ja ammatillisten käytäntöjen välillä.

   Seuraa ajankohtaisia tiedotteitamme Sosiaalityön tutkimuksen seuran Facebook-   ja Twitter-sivuilta!

 

Nordic Social Work Conference 2018

Power and Social Work

21.-23.11.2018, University of Helsinki