Tiedoksi tuleva sosiaalityön väitös Jyväskylässä

16.8.2016
YTL Tuomo Kokkonen väittelee 3.9.2016 Jyväskylän yliopistossa
aiheenaan "Sosiaalinen kansalaisuus kehittyvässä yhteiskunnassa. T. H. Marshallin sosiaalisia oikeuksia koskeva kansalaisuuskäsitys hyvinvointivaltiota koskevan keskustelun innoittajana." Tarkastustilaisuus Jyväskylän yliopiston Vanhassa ]uhlasalissa S212 klo 12. Tilaisuus on avoin kaikille.