Kolumni 4/2017

Digitalisaatio luo mahdollisuuksia sosiaalityön tutkimukselle | 21.4.2017

Sain kunnian esittää kommenttipuheenvuoron vuoden 2017 Sosiaalityön tutkimuksen päivien toisen pääpuhujan VTT Camilla Cranholmin luentoon. Camilla Cranholm luennoi aiheesta sulautuva sosiaalityö. Luento perustui hänen omaan väitöstutkimukseensa, jossa Granholm käsittelee sosiaalityötä digitaalisessa toimintaympäristössä. Granholm käyttää sulautuvan sosiaalityön käsitettä kuvaamaan sosiaalityön tekemisen ja asiakkaiden kohtaamisen tapojen moninaistumista.

Digitalisaatio mahdollistaa uusien työmenetelmien hyödyntämisen sosiaalityössä. Uusien menetelmien kehittäminen ja käyttöönotto edellyttävät kuitenkin organisaation, johdon, työntekijöiden ja asiakkaiden välistä yhteistyötä. Tärkeintä on ymmärtää asiakkaiden tarpeita. Siinä keskeisiä asiantuntijoita ovat paitsi asiakkaat ja palvelunkäyttäjät itse myös asiakkaiden kanssa työskentelevät ammattilaiset.

Kommentoin Camilla Granholmin puheenvuoroa käytännön työn ja digitaalisten työvälineiden kehittämisen näkökulmasta. Työskentelen HUS:lla sosiaalityöntekijänä ja digitaalisen sosiaalityön kehittäjänä. Olen kehittänyt Mielenterveystalo.fi-verkkopalveluun sosiaalityöhön perustuvaa oma-apua. Taloudellisen ahdingon omahoito-ohjelma julkaistiin kesäkuussa 2016 ja se on hyödynnettävissä avoimesti verkossa. Tämän jälkeen verkkososiaalityön kehittäminen on laajentunut osaksi Terveyskylä.fi-verkkopalvelun kehittämistä. Terveyskylä on valtakunnallinen projekti, jossa kehitetään erikoissairaanhoidon verkkopalveluja yhdessä palvelun käyttäjien kanssa. Terveyskylä koostuu virtuaalitaloista ja se tarjoaa tietoa ja tukea kansalaisille sekä hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. Terveyskylä on saanut alkunsa Mielenterveystalosta. Syksystä 2016 olen toiminut Terveyskylän sosiaalityön projektikoordinaattorina. Tehtävänäni on edistää digitaalisen sosiaalityön kehittämistä osaksi Terveyskylän virtuaalitaloja.

Kommenttipuheenvuorossani kerroin oman esimerkkini avulla, kuinka tutkimusta voi hyödyntää sosiaalityön kehittämisessä. Camilla Granholmin väitöstutkimuksen julkaisu ja siitä seurannut keskustelu on antanut vahvistusta omaan kehittämistyöhöni. Granholmin väitöstutkimuksessa sosiaalityön digitaalisten menetelmien kehittäminen asettuu laajempaan kontekstiin, osaksi toimintaympäristön ja -käytäntöjen muutosta. Sulautuva sosiaalityö kuvaa teorian tasolla niitä kehittämistyön mahdollisuuksia ja tarpeita, joita olen havainnut omassa kehittämistyössäni.

Sosiaalityön tutkimus tarvitsee vahvaa yhteyttä käytännön työelämään. Tämä voi toteutua monilla eri tavoin. Jatkossa sosiaali- ja terveydenhuollon uudet kansalliset tietojärjestelmät kerryttävät dataa tietoaltaisiin. Sosiaalityön tutkimuksessa tarvitaan monipuolisten tutkimusmenetelmien osaamista, jotta opiskelijat ja tutkijat voivat hyödyntää uusia aineistoja sosiaalityön tutkimuksessa.

Tärkeintä tutkimuksen ja työelämän yhteistyössä on kuitenkin ammattilaisten välinen kanssakäyminen ja dialogi. Sosiaalityön tutkimuksen seura on ottanut rohkean askeleen pyytäessään minua pääpuhujan kommentaattoriksi ja tämän kolumnin kirjoittajaksi. Toivon, että sosiaalityön tutkimuksen, asiakastyön ja kehittämisen välinen dialogi jatkuu myös tulevaisuudessa.

 

Katariina Kohonen, sosiaalityöntekijä & projektikoordinaattori HUS Psykiatria


Kategoriat: Ajankohtaista, Kolumni

 

Sosiaalityön tutkimuksen seura – Föreningen för forskning i socialt arbete on vuonna 1998 perustettu tieteellinen yhdistys, jonka    tarkoituksena on saattaa yhteen sosiaalityön tutkijoita ja  käytännön toimijoita sekä toimia väylänä sosiaalityön tutkimuksen ja ammatillisten käytäntöjen välillä.

   Seuraa ajankohtaisia tiedotteitamme Sosiaalityön tutkimuksen seuran Facebook-   ja Twitter-sivuilta!

 

Nordic Social Work Conference 2018

Power and Social Work

21.-23.11.2018, University of Helsinki