Navigating Whiteness: Decolonizing Finnish Ethnopsychiatry Mental Health Caring Services

24.10.2022
She opened the door to her apartment after two to three persistent knocks. As we entered, ... Read More

Hyvinvointia ja osallisuutta valtavirran laidalla

2.10.2022
Sosiaalihuoltolain 8§ velvoittaa kuntia seuraamaan erityisen tuen tarpeessa olevien ... Read More

Reflektointia harkinnasta ja päätöksenteosta vammaispalvelujen sosiaalityössä

9/2022 | 19.9.2022
Kuinka paljon päätöksenteossa voi nojata omaan ammatilliseen arvioon sekä asiakkaan näkemyksiin ... Read More

 

Sosiaalityön tutkimuksen seura – Föreningen för forskning i socialt arbete on vuonna 1998 perustettu tieteellinen yhdistys, jonka    tarkoituksena on saattaa yhteen sosiaalityön tutkijoita ja  käytännön toimijoita sekä toimia väylänä sosiaalityön tutkimuksen ja ammatillisten käytäntöjen välillä.

   Seuraa ajankohtaisia tiedotteitamme Sosiaalityön tutkimuksen seuran Facebook-   ja Twitter-sivuilta!