Sosiaalityön tutkimuksen seura - Föreningen för forskning i socialt arbete

Sosiaalityön tutkimuksen seura – Föreningen för forskning i socialt arbete on vuonna 1998 perustettu tieteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on saattaa yhteen sosiaalityön tutkijoita ja käytännön toimijoita sekä toimia väylänä sosiaalityön tutkimuksen ja ammatillisten käytäntöjen välillä. Seuran yksilö- ja yhteisöjäsenet edustavat niin sosiaalityön tutkijoita, opettajia, asiantuntijoita, opiskelijoita kuin käytännön ammattilaisiakin. Sosiaalityön tutkimuksen seura on yleishyödyllinen rekisteröity yhdistys ja suomalaisen Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan (TSV) jäsenseura.

Sosiaalityön tutkimuksen seuran tavoitteena on parantaa sosiaalityön tutkimuksen asemaa yhteiskunnassa, edistää tutkimustulosten, asiantuntemuksen ja kokemusten vaihtoa eri toimijoiden välillä sekä kehittää kansainvälistä yhteistyötä. Merkittäviä Sosiaalityön tutkimuksen seuran tehtäviä ovat myös toteutetun sosiaalityön tutkimuksen arvostuksen nostaminen ja ansioituneen tutkimuksen huomioiminen. Sosiaalityön tutkimuksen näkyväksi tekemiseen yhteiskunnassa liittyy seurassa neljä instituutiota: vuosittaiset Sosiaalityön tutkimuksen päivät ja siellä jaettava pro gradu -palkinto, joka toinen vuosi ilmestyvä Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja ja kunniajäsenen valinta. Lisäksi Sosiaalityön tutkimuksen seura jakaa väitöskirja- tai lisensiaattitutkimuspalkinnon joka viides vuosi.

Tutkimusseurana Sosiaalityön tutkimuksen seura yhtäältä tarjoaa jäsenilleen foorumin, jossa jäsenillä on mahdollisuus keskustella sosiaalityön tutkimuksen suunnista, tuottaa uusia avauksia ja vahvistaa omaa tutkijuuttaan. Toisaalta sosiaalityön tutkimuksen seura vaikuttaa oman tieteenalansa sisäiseen keskusteluun ja tutkimuksen tekemisen edellytyksiin sosiaalityössä sekä avaa yhteiskunnallisen päätöksenteon kannalta relevantteja keskusteluja.

Sosiaalityön tutkimuksen seuran toimintasuunnitelmat ja -kertomukset:

 

 

 

Sosiaalityön tutkimuksen seura – Föreningen för forskning i socialt arbete on vuonna 1998 perustettu tieteellinen yhdistys, jonka    tarkoituksena on saattaa yhteen sosiaalityön tutkijoita ja  käytännön toimijoita sekä toimia väylänä sosiaalityön tutkimuksen ja ammatillisten käytäntöjen välillä.

   Seuraa ajankohtaisia tiedotteitamme Sosiaalityön tutkimuksen seuran Facebook-   ja Twitter-sivuilta!