Julkaisut

Janus on ollut Sosiaalityön tutkimuksen seuran jäsenlehti vuodesta 2004 alkaen. Jäsenet voivat tämän lisäksi tilata Nordic Social Work Research -lehteä ja Socialvetenskaplig Tidsskrift- lehteä edulliseen jäsenyyshintaan.

Seura julkaisee joka vuosi yhteistyössä Talentian kanssa Tutkiva sosiaalityö -liitteen Talentia-lehdessä. Sosiaalityön tutkimuksen seuran vuosikirja ilmestyy joka toinen vuosi. Tiedot aiemmin ilmestyneistä Tutkiva sosiaalityö -litteistä, Sosiaalityön vuosikirjoista ja muista seuran julkaisuista löydät sivun vasemman laidan palkin linkkien takaa.

 

Janus

Sosiaalityön tutkimuksen seura on julkaissut jäsenlehteään Janusta yhteistyössä Sosiaalipoliittisen yhdistyksen kanssa vuodesta 2004 alkaen neljä kertaa vuodessa. Lehden toimitusneuvostoon kuuluu sekä sosiaalityön että sosiaalipolitiikan tutkijoita. Janus julkaisee tieteellisiä sosiaalityöhön ja sosiaalipolitiikkaan kohdentuvia tieteellisesti vertaisarvioituja artikkeleita, katsauksia ja puheenvuoroja sekä esittelee alan tuoreinta kirjallisuutta.

Januksen kotisivut

 

Nordic Social Work Research

Sosiaalityön tutkimuksen seura julkaisee yhteistyössä muiden pohjoismaisten sosiaalityön tutkimuksen seurojen kanssa Nordic Social Work Research -lehteä. Lehden kustantajana toimii Routledge-konserniin kuuluva Taylor & Francis group.

Jäsenemme voivat tilata lehteä Sosiaalityön tutkimuksen seuran kautta hintaan 24,00 euroa/vuosi ottamalla yhteyttä sihteeriin johanna.ranta@uta.fi. Muut kuin jäsenemme voivat tilata lehteä suoraan kustantajalta.

Lisätietoja NSWR-lehdestä

 

Socialvetenskaplig Tidskrift

Jäsenemme voivat tilata Socialvetenskap Tidsskrift -lehteä Sosiaalityön tutkimuksen seuran kautta hintaan 17,00 euroa/vuosi ottamalla yhteyttä sihteeriin johanna.ranta@uta.fi.

Lisätietoja SVT-lehdestä

 

Sosiaalityön tutkimuksen seura – Föreningen för forskning i socialt arbete on vuonna 1998 perustettu tieteellinen yhdistys, jonka    tarkoituksena on saattaa yhteen sosiaalityön tutkijoita ja  käytännön toimijoita sekä toimia väylänä sosiaalityön tutkimuksen ja ammatillisten käytäntöjen välillä.

   Seuraa ajankohtaisia tiedotteitamme Sosiaalityön tutkimuksen seuran Facebook-   ja Twitter-sivuilta!