Lehdet

Janus on ollut Sosiaalityön tutkimuksen seuran jäsenlehti vuodesta 2004 alkaen. Jäsenet voivat tämän lisäksi tilata Nordic Social Work Research -lehteä ja Socialvetenskaplig Tidsskrift- lehteä normaalia edullisempaan jäsenyyshintaan.

 

Janus

Sosiaalityön tutkimuksen seura julkaisee jäsenlehteään Janusta yhteistyössä Sosiaalipoliittisen yhdistyksen kanssa neljä kertaa vuodessa. Lehden toimitusneuvostoon kuuluu sekä sosiaalityön että sosiaalipolitiikan tutkijoita. Janus julkaisee tieteellisiä sosiaalityöhön ja sosiaalipolitiikkaan kohdentuvia tieteellisesti vertaisarvioituja artikkeleita, katsauksia ja puheenvuoroja sekä esittelee alan tuoreinta kirjallisuutta.

Januksen kotisivut

 

Nordic Social Work Research

Sosiaalityön tutkimuksen seura julkaisee yhteistyössä muiden pohjoismaisten sosiaalityön tutkimuksen seurojen kanssa Nordic Social Work Research -lehteä. Lehden kustantajana toimii Routledge-konserniin kuuluva Taylor & Francis group.

Jäsenemme voivat tilata lehteä Sosiaalityön tutkimuksen seuran kautta hintaan 36,00 euroa/vuosi ottamalla yhteyttä seuran sihteeriin.

Lisätietoja NSWR-lehdestä

 

Socialvetenskaplig Tidskrift

Jäsenemme voivat tilata Socialvetenskap Tidsskrift -lehteä Sosiaalityön tutkimuksen seuran kautta hintaan 17,00 euroa/vuosi ottamalla yhteyttä seuran sihteeriin.

Lisätietoja SVT-lehdestä

 

Sosiaalityön tutkimuksen seura – Föreningen för forskning i socialt arbete on vuonna 1998 perustettu tieteellinen yhdistys, jonka    tarkoituksena on saattaa yhteen sosiaalityön tutkijoita ja  käytännön toimijoita sekä toimia väylänä sosiaalityön tutkimuksen ja ammatillisten käytäntöjen välillä.

   Seuraa ajankohtaisia tiedotteitamme Sosiaalityön tutkimuksen seuran Facebook-   ja Twitter-sivuilta!