Lisensiaatintutkimuspalkinto

Sosiaalityön tutkimuksen seura jakoi 10-vuotisjuhlavuotenaan ensimmäisen kerran Sosiaalityön tutkimuksen päivien yhteydessä Lisensiaatintutkimuspalkinnon. Palkinto jaettiin ansioituneelle sosiaalityön erikoistumiskoulutuksessa tehdylle lisensiaatintutkimukselle. Saaja valittiin sosiaalityön erikoistumiskoulutuksen kolmen erikoisalan (kuntouttava sosiaalityö, lapsi- ja nuorisososiaalityö sekä marginalisaatiokysymysten sosiaalityö) lisensiaatintutkimusten joukosta.

 

Vuosi 2019

Marjaana Kirjavainen, Lapin yliopisto

Henkilökohtaistaminen Ison-Britannian aikuisten sosiaalihuollossa vuosina 2007-2014 - Systemaattinen kirjallisuuskatsaus.

 

Vuosi 2012

Eeva Liukko, Helsingin yliopisto

PERUSSOSIAALITYÖN MAHDOLLISUUKSIA – helsinkiläisten projektien näkökulmia sosiaalityön ammatillisiin käytäntöihin
 
 

Vuosi 2007

Riiitta Hyytinen, Helsingin yliopisto

Lapsi, huumeperhe ja toivo. Lapsen todellistuminen huumeperheen kuntoutusprosessissa.

 

Sosiaalityön tutkimuksen seura – Föreningen för forskning i socialt arbete on vuonna 1998 perustettu tieteellinen yhdistys, jonka    tarkoituksena on saattaa yhteen sosiaalityön tutkijoita ja  käytännön toimijoita sekä toimia väylänä sosiaalityön tutkimuksen ja ammatillisten käytäntöjen välillä.

   Seuraa ajankohtaisia tiedotteitamme Sosiaalityön tutkimuksen seuran Facebook-   ja Twitter-sivuilta!