Föreningen för forskning i socialt arbete

Föreningen för forskning i socialt arbete rf. är en vetenskaplig förening som samlar forskare, utbildare och praktiker i socialt arbete. Föreningen grundades år 1998.
Föreningen har till uppgift att främja utbytet av kunskaper och erfarenheter mellan socialarbetare i praktiskt arbete och forskare, att verka för att ge forskningen i socialt arbete en etablerad ställning i samhället och att utveckla det internationella samarbetet på området. Föreningen har också tät kontakt med Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia rf.

Föreningen har sedan år 1999 varje år arrangerat en konferens kring forskning i socialt arbete, där internationellt och nationellt erkända forskare i socialt arbete har medverkat som plenarföreläsare. Också regionala seminarier ordnas varje år. Föreningen deltar aktivt i olika internationella nätverk inklusive nätverket för de nordiska föreningarna för forskning i socialt arbete (FORSA).

Föreningen har sedan år 2002 publicerat en årsbok i socialt arbete, där finländska forskare vid olika enheter för socialt arbete har medverkat. Föreningens medlemstidning är sedan år 2004 tidskriften Janus, som utges i samarbete med den socialpolitiska föreningen. En forskningsbilaga med inlägg från den årliga konferensen kring forskning i socialt arbete publiceras efter konferensen i samarbete med Talentia. Genom föreningens medlemsblad får medlemmarna information om aktuella ärenden, projekt och händelser.

Föreningen delar årligen ut ett pris till någon student som skrivit en särskilt berömvärd pro gradu-avhandling i socialt arbete.

Som medlem i föreningen kan antas utbildare, forskare, grundstuderande och doktorander i socialt arbete, lärare vid yrkeshögskolor, forskare vid forskningsinstitut på området och socialarbetare inom den offentliga sektorn och organisationer.

 

Sosiaalityön tutkimuksen seura – Föreningen för forskning i socialt arbete on vuonna 1998 perustettu tieteellinen yhdistys, jonka    tarkoituksena on saattaa yhteen sosiaalityön tutkijoita ja  käytännön toimijoita sekä toimia väylänä sosiaalityön tutkimuksen ja ammatillisten käytäntöjen välillä.

   Seuraa ajankohtaisia tiedotteitamme Sosiaalityön tutkimuksen seuran Facebook-   ja Twitter-sivuilta!