Pro gradu -palkinto

Sosiaalityön tutkimuksen seura on jakanut vuodesta 2001 alkaen vuosittain Sosiaalityön tutkimuksen päivien yhteydessä pro gradu -palkinnon ansiokkaalle sosiaalityön pro gradu -tutkielman tekijälle. Palkinnon saaja valitaan sosiaalityön opetusta tarjoavien yliopistojen asettamien kuuden ehdokkaan joukosta.

2023

Juutinen, Crista, Lapin yliopisto

Vanhempansa menettäneiden nuorten surutoimijuuden elämänkulullinen ja relationaalinen rakentuminen

2022

Ruonakangas, Santra, Jyväskylän yliopisto

Rakenteellisen sosiaalityön toteutuminen, mahdollisuudet ja esteet

2021

Pulkki, Pauliina, Turun yliopisto

Sateenkaaren tuolla puolen: Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön identifioituvien turvapaikanhakijoiden kokemuksia yhteistoimintaan osallistumisesta.

2020

Puska, Maija, Jyväskylän yliopisto

Nuoret fyysisen väkivallan tekijöinä. Määrällinen
tutkimus yhdeksäsluokkalaisten nuorten väkivaltaista rikoskäyttäytymistä selittävistä
tekijöistä​.

2019

Kupsala, Sara, Lapin yliopisto

 ”Toiset kutsuu sitä uhrautumiseks” Narratiivinen tapaustutkimus radikalisoitumiseksi kutsutun prosessin yksilöllisistä merkityksistä.

2018

Taija Nöjd, Jyväskylän yliopisto 

A systematic literature review on social work consindering environmental issues and sustainable development.

2017

Anna-Riitta Salomäki, Tampereen yliopisto

"A child's fate is in your hands." Lapset, lapsuus ja rauhanturvaajien toiminta lasten suojelemiseksi YK:n rauhanturvaamisen osaston (UNDPKO) koulutusmateriaalissa.

2016

Teija Kaarakainen, Jyväskylän yliopisto

Oikeus ja kyky määrätä itsestä. Käsiteanalyysi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeudesta lainvalmisteluasiakirjoissa.

2014 

Ossi-Matti Laaksamo, Lapin yliopisto

Verkkoroolipelaaminen ja sosialisaatio. World of Warcraft -pelit osakulttuurisena toimintana sosialisaation näkökulmasta.

 2013

Charlotta Smeds, Helsingin yliopisto/ Helsingfors universitet

Vem skall jag vara? – Somaliska kvinnor berättar om sina strategier under anpassningen till det finländska samhället.

 2012

Kaisu Heikkilä, Itä-Suomen yliopisto

Vaikuttamista mielipideteksteillä. Retorinen argumentaatioanalyysi sosiaalityöntekijäiden yleisönosastokirjoituksista.

2011

Eija Väyrynen, Lapin yliopisto

Häpeän tunne alkoholionelmaisen naisen elämässä

2010

Hanna Kiuru, Turun yliopisto

Nuorten miesten itsemurhat ja itsemurhayritykset lehdistön silmin vuosina 1990-1991 ja 2005-2006. Itsetuho tuomitsemattomana ratkaisuna umpikujaan.

2009

Marina Bergman-Pyykkönen, Helsingin yliopisto

”... för jag berättar ju det här också för mig själv.” Aktionsforskning om livsberättelser som redskap i arbete med arbetslösa

 

2008

Saija Ranz, Lapin yliopisto

Vahvuuden väri on helakanpunainen - Naiseuden muovautuminen kulttuurihistoriallisesti ja yhteiskunnallisesti seksityötä tekevän naisen elämässä

2007

Teemu Melan, Turun yliopisto

Rikostaistelua, sosiaalityötä, palvelua vai 'Ihan niinku normaalil järjel ymmärrettävii asioita'? Diskurssianalyyttinen tarkastelu erään poliisilaitoksen ammattikulttuuriin.

2006

Maija Jäppinen, Helsingin yliopisto

Perhekeskeisyyden ja feminismin ristipaineessa. Kuva parisuhdeväkivallasta udmurtilaisessa naisten kriisikeskuksessa.

2005

Sirpa Saario, Tampereen yliopisto

Mielenterveystoimiston hallinnan tekniikat työntekijöiden toimintatapojen määrittäjänä. Genealoginen näkökulma.

2004

Teija Karttunen, Jyväskylän yliopisto

Nälkävuosien paluu? Näkökulmia nyky-yhteiskunnan nälkäongelmaan.

2003

Päivi Puro, Helsingin yliopisto

Huumetyön monikultturiset kontekstit: professiokokemus ja asiantuntijuuden rakentuminen venäjänkielisten maahanmuttajien huumetyön projektissa pääkaupunkiseudulla vuonna 2002

Riikka Korkiamäki, Tampereen yliopisto

Teatteri rapussa ja kotileikki kirkon alla - lapsuuden tilamuistot lähiökokemusta konstruoimassa

2002

Heli Niemi, Lapin yliopisto

Mihin kuulun, kuka olen? Koti, ihmissuhteet ja identiteettti perhehoidossa kasvaneen nuoren aikuisen äidin elämänkertomuksessa.

2001

Piia Harjumäki, Jyväskylän yliopisto

Normin tuottajista tulkeiksi: tutkimus kriisityön asiantuntijuudesta.

 

Sosiaalityön tutkimuksen seura – Föreningen för forskning i socialt arbete on vuonna 1998 perustettu tieteellinen yhdistys, jonka    tarkoituksena on saattaa yhteen sosiaalityön tutkijoita ja  käytännön toimijoita sekä toimia väylänä sosiaalityön tutkimuksen ja ammatillisten käytäntöjen välillä.

   Seuraa ajankohtaisia tiedotteitamme Sosiaalityön tutkimuksen seuran Facebook-   ja Twitter-sivuilta!