Sosiaalityön tutkimuksen seuran muut julkaisut

 

 

 2006

 Mäki Helmi (kirj.) & Satka Mirja (toim.) Hyvä kysymys. Sosiaalityöntekijän asiakaskohtaisen työn sisältöä etsimässä 1960-luvulla.


 Kustantaja: PS-kustannus, Jyväskylä
 Tilaukset: Sosiaali- ja terveysalan tietopalvelu

 

 

 

 

 2000

 Karvinen Synnöve & Pösö Tarja & Satka Mirja (toim.) Sosiaalityön tutkimus. Metodologisia suunnistuksia.


 Kustantaja: SoPhi, Jyväskylä

 

 

 

 

 1999

 Karvinen Synnöve & Pösö Tarja & Satka Mirja (toim.) Reconstructing Social Work Research. Finnish     Methodological Adaptations.


  Kustantaja: SoPhi, Jyväskylä


 

 

 

Sosiaalityön tutkimuksen seura – Föreningen för forskning i socialt arbete on vuonna 1998 perustettu tieteellinen yhdistys, jonka    tarkoituksena on saattaa yhteen sosiaalityön tutkijoita ja  käytännön toimijoita sekä toimia väylänä sosiaalityön tutkimuksen ja ammatillisten käytäntöjen välillä.

   Seuraa ajankohtaisia tiedotteitamme Sosiaalityön tutkimuksen seuran Facebook-   ja Twitter-sivuilta!