Tutkiva sosiaalityö

Sosiaalityön tutkimuksen päiviin pohjautuvaa julkaisua Tutkiva sosiaalityö julkaistaan yhteistyössä Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian kanssa. Tutkiva sosiaalityö -julkaisuja voi lukea myös Talentian sivuilta

 

                  

Vuosi 2023

Sosiaalityö ja moninaisuus

Eveliina Heino & Hanna Kara & Jenni Simola (toim.)

Vuosi 2022

Ympäristö ja rakenteet sosiaalityössä

Minna Keränen & Riikka Niemi (toim.)

Vuosi 2021

Sosiaalityö professiona

Kirsi Günther & Johanna Kallio (toim.)

Vuosi 2020

Hyvinvointi 2020

Leinonen Leena & Kekoni Taru & Eine Pakarinen (toim.)

Vuosi 2019

Muuttuvat rajat ja vastuut

-globaali ja lokaali sosiaalityössä

Orjasniemi, Tarja & Romakkaniemi, Marjo & Tauro, Tanja-Maria (toim)

Vuosi 2018

Sosiaalityön kodit ja kodit sosiaalityössä

Ranta, Johanna & Räsänen, Jenni-Mari & Günther, Kirsi (toim.)

Vuosi 2017 

 

Sosiaalityö digitalisoituvassa maailmassa

Malin, Petra & Nousiainen, Kirsi & Tapola-Haapala, Maria (toim.)

Vuosi 2016

Sosiaalityön aika

Kannasoja, Sirpa & Kuronen, Marjo & Poikolainen, Tytti (toim.)

Vuosi 2015

Eriarvoisuus ja sosiaalityö

Jaakola, Anne-Mari & Lanne, Viivi & Rasinkangas, Jarkko (toim.)

Vuosi 2014

Eettisyys ihmistyössä

Jaakola, Anne-Mari & Leinonen, Leena & Väänänen-Fomin, Marja (toim.)    

Vuosi 2013

Oikeudenmukaisuus sosiaalityössä

Hurtig, Johanna & Nikupeteri, Anna & Romakkaniemi, Marjo (toim.)                                                                          

Vuosi 2012

Sosiaalityön tutkimuksen luonne ja odotukset tässä ajassa - käytännön ja tutkimuksen menetelmällinen rikkaus  

Raitakari, Suvi & Valokivi, Heli (toim.)

Vuosi 2011

Sosiaalityön paikka tieteessä ja yhteiskunnassa

Granholm, Camilla & Juvonen, Tarja & Jäppinen, Maija (toim.)

Vuosi 2010

Oikeudenmukainen ja kunnioittava sosiaalityö  

Karttunen, Teija & Närhi, Kati (toim.)

Vuosi 2009

Moniammatillisuus sosiaalityön mahdollisuutena 

Forssèn, Katja & Nyqvist, Leo & Raitanen, Anniina (toim.)

Vuosi 2008

Sosiaalityön tiede- ja teoriaperusta

Puurunen, Piia & Suonio, Mari & Väänänen-Fomin Marja (toim.)
 

Vuosi 2007
 

Näkökulmia tulevaisuuteen ja innovaatioihin

Laitinen, Merja & Kemppainen, Tarja (toim.)
 

Vuosi 2006

Sosiaalityön muuttuva tiedontuotanto

Hoikkala, Susanna & Pekkarinen, Elina & Tapola-Haapala, Maria (toim.)

Vuosi 2005

Kunnallisen sosiaalityön muuttuva paikka suomalaisessa yhteiskunnassa

Roivainen Irene & Korpinen, Johanna & Ritala-Koskinen, Aino & Sundman, Teija (toim.)

Vuosi 2004

Ero ja eriarvoisuus sosiaalityössä

Kiili, Johanna & Närhi, Kati (toim.)

Vuosi 2003

Perussosiaalityö hyvinvoinnin tuottajana

Anis, Merja & Laukkanen, Anne-Mari (toim.)

Vuosi 2002

Sosiaalityön politiikkasuhde

Ryynänen, Ulla & Vornanen, Riitta (toim.)

Vuosi 2001

Sosiaalityö kehittyy jakamalla

Ryynänen, Ulla & Vornanen, Riitta (toim.)

Vuosi 2000

Asiantuntijuuden politiikka

Filppa, Virpi & Hurtig, Johanna (toim.)

Vuosi 1999

Käytäntösuhteen uudet ratkaisut

Filppa, Virpi & Kemppainen, Tarja (toim.)

 

Sosiaalityön tutkimuksen seura – Föreningen för forskning i socialt arbete on vuonna 1998 perustettu tieteellinen yhdistys, jonka    tarkoituksena on saattaa yhteen sosiaalityön tutkijoita ja  käytännön toimijoita sekä toimia väylänä sosiaalityön tutkimuksen ja ammatillisten käytäntöjen välillä.

   Seuraa ajankohtaisia tiedotteitamme Sosiaalityön tutkimuksen seuran Facebook-   ja Twitter-sivuilta!