Vuosikirjat

Sosiaalityön tutkimuksen seura on julkaissut vuodesta 2002 alkaen Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirjoja, joiden toteuttamiseen ovat osallistuneet aktiivisesti alan suomalaiset tutkijat eri sosiaalityön yksiköistä.

Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirjan tarkoituksena on lähestyä tärkeitä ja ajankohtaisia sosiaalityön teemoja tutkimuksellisesta näkökulmasta ja tehdä tuoretta sosiaalityön tutkimusta tunnetuksi niin tutkijayhteisössä, oppilaitoksissa kuin käytännön kentällä. 

 

 

2016

Kansainvälinen sosiaalityö

Jäppinen, Maija & Metteri, Anna & Ranta-Tyrkkö, Satu & Rauhala, Pirkko-Liisa (toim.)

Kustantaja: UNIpress, Kuopio

Teos on tilattavissa kustantajan verkkokaupasta.

 

2014

Rakenteellinen sosiaalityö

Pohjola, Anneli & Laitinen, Merja & Seppänen, Marjaana (toim.)

Kustantaja: UNIpress, Kuopio

Teosta voi tilata verkkokirjakaupoista tai suoraan kustantajalta.

 

2012

Forssén, Katja & Roivainen, Irene & Ylinen, Satu & Heinonen, Jari (toim.)

Kohtaako sosiaalityö köyhyyden?

Kustantaja: UNIpress, Kuopio

 

2010

Pehkonen, Aini & Väänänen-Fomin, Marja (toim.)

Sosiaalityön arvot ja etiikka

Kustantaja: PS-kustannus, Jyväskylä

 

2009

Pohjola, Anneli & Kääriäinen, Aino & Kuusisto-Niemi, Sirpa (toim.)

Sosiaalityö, tieto ja teknologia

Kustantaja: PS-kustannus, Jyväskylä

 

Sosiaalityö ja teoria

2008

Mäntysaari, Mikko & Pohjola, Anneli & Pösö, Tarja (toim.)

Sosiaalityö ja teoria

Kustantaja: PS-kustannus, Jyväskylä

 

 

 

 

 

 

 

2007

Roivainen, Irene & Nylund, Marianne & Korkiamäki, Riikka & Raitakari, Suvi (toim.)

Yhteisöt ja sosiaalityö. Kansalaisen vai asiakkaan asialla?

Kustantaja: PS-kustannus, Jyväskylä

 

 

 

 

 

 

 

2006

Seppänen, Marjaana & Karisto, Antti & Kröger, Teppo (toim.)

Vanhuus ja sosiaalityö.
Sosiaalityö avuttomuuden ja toimijuuden välillä

Kustantaja: PS-kustannus, Jyväskylä

 

 

 

 

 

 

 

2005

Forsberg, Hannele & Ritala-Koskinen, Aino & Törrönen Maritta (toim.)

Lapset ja sosiaalityö.
Kohtaamisia, menetelmiä ja tiedon uudelleenarviointia

Kustantaja: PS-kustannus, Jyväskylä

 

 

 

 

 

 

 

2004

Kuronen, Marjo & Granfelt, Riitta & Nyqvist, Leo & Petrelius Päivi (toim.)

Sukupuoli ja sosiaalityö

Kustantaja: PS-kustannus, Jyväskylä

 

 

 

 

 

 

 

2003

Satka, Mirja & Pohjola, Anneli & Rajavaara, Marketta (toim.)

Sosiaalityö ja vaikuttaminen

Kustantaja: SoPhi, Jyväskylä
 

 

 

 

 

 

 

 

2002

Juhila, Kirsi & Forsberg, Hannele & Roivainen, Irene (toim.)

Marginaalit ja sosiaalityö


Kustantaja: SoPhi, Jyväskylä 

 

PS-kustannuksen kustantamia vuosikirjoja voi tilata Sosiaali- ja terveysalan tietopalvelusta.

 

Sosiaalityön tutkimuksen seura – Föreningen för forskning i socialt arbete on vuonna 1998 perustettu tieteellinen yhdistys, jonka    tarkoituksena on saattaa yhteen sosiaalityön tutkijoita ja  käytännön toimijoita sekä toimia väylänä sosiaalityön tutkimuksen ja ammatillisten käytäntöjen välillä.

   Seuraa ajankohtaisia tiedotteitamme Sosiaalityön tutkimuksen seuran Facebook-   ja Twitter-sivuilta!

 

Sosiaalityön tutkimuksen päivät 2018, 15.-16.2.2018, Tampereen yliopisto

Sosiaalityön kodit ja kodit sosiaalityössä