Yhteisöjäsenet

Sosiaalityön tutkimuksen seurassa on vuodesta 2011 alkaen ollut jäseninä myös yhteisöjä. Mikälil työyhteisönne on kiinnostunut jäsenyydestä ja siihen liittyvistä eduista, katso tietoa jäsenyydestä täältä.

 

Yhteisöjäseniämme ovat:

 

Sosiaalityön tutkimuksen seura – Föreningen för forskning i socialt arbete on vuonna 1998 perustettu tieteellinen yhdistys, jonka    tarkoituksena on saattaa yhteen sosiaalityön tutkijoita ja  käytännön toimijoita sekä toimia väylänä sosiaalityön tutkimuksen ja ammatillisten käytäntöjen välillä.

   Seuraa ajankohtaisia tiedotteitamme Sosiaalityön tutkimuksen seuran Facebook-   ja Twitter-sivuilta!

 

Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja 2018

Tarja Juvonen, Jari Lindh, Anneli Pohjola & Marjo Romakkaniemi (toim.)

Sosiaalityön muuttuva asiantuntijuus